Agora HTC

Osaamiskeskushanke tähtää tutkimuksen, koulutuksen, innovaatiotoiminnan ja liike-elämän yhteistyöhön perustuvan, kansainvälisesti merkittävän Human Technologies -alueen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Agora HumanTech) perustamiseen. Hanke liittyy kaikkiin osaamiskeskuksen tavoitealueisiin: koulutuksen suuntaamiseen, strategisten tutkimusalueiden vahvistamiseen, tutkimus- ja yritystoiminnan yhteistyön edistämiseen, uuden liiketoiminnan käynnistymisen edistämiseen, ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Kansainvälinen Agora Human Tech tutkimuskeskus

Date

01/200403/2005. Project ended.

Funding

Jyväskylän Teknologiakeskus Oy
Share |