AdOppi

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään tietokonepelimuotoisia perustaitojen oppimisympäristöjä. Ne tukevat tehokkaasti lukemisen ja matematiikan perustaitojen oppimista ja soveltuvat pienin muunnoksin myös kielitaidon harjoittamiseen vieraassa kielessä.

Adaptiiviset oppimisympäristöt

Date

01/200609/2007. Project ended.

Funding

Tekes

Partners

Projektin rahoitus

  • Tekes
  • Jyväskylän kaupunki
  • Niilo Mäki Säätiö
  • Lingsoft
  • TeliaSonera
  • Avence Digital
  • Jyväskylän yliopisto

Read more

Projektin lähtökohtana on pitkittäistutkimus, joka osoitti, että lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia kohtaavat lapset voidaan tunnistaa vuosia ennen kouluikää. Hankkeen taustalla on Suomen Akatemian pitkittäistutkimus vuoteen 2011 sekä eurooppalainen yhteistyötutkimus vuoteen 2009.

Kunnianhimoisena pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda globaalisti tarjolla oleva perustaitojen oppimisympäristö ja sitä täydentävä lukemaan oppimista ja sitä koskevien vaikeuksien voittamista koskeva tietopankki, joka olisi tarjolla Suomesta yleisimmillä kielillä. Pilottitutkimuksia on tehty Englannissa, Sveitsissä, Hollannissa, Sambiassa ja Chilessä.

Share |