1%-tutkimus

Tavoitteena on löytää lukutaidoltaan ikäryhmän heikoimpaan 1 prosenttiin kuuluvat lapset ja selvittää, onko Ekapeli/GraphoGame-ratkaisujen avulla mahdollista tukea näin vakavasta lukemaan oppimisen ongelmasta kärsiviä lapsia.

Lukivaikeuden kuntoutus syrjäytymisen ehkäisijänä

Date

07/201203/2014. Project ended.

Funding

KELA
Share |