Agora Center oli monitieteinen ja verkottunut erillislaitos, joka toimi Jyväskylän yliopistossa
vuonna 2016 tehtyihin rakenneuudistuksiin saakka. Yksikkö keskittyi tietoyhteiskunnan sekä ihmisläheisen tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja palveluiden tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminta perustui aktiiviseen yhteistyöhön julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa.

Agora Center oli toimintatavoiltaan edelläkävijä ja edisti sekä monitieteistä tutkimustyötä että tutkimustulosten käytäntöön soveltamista. Tutkimusyksikkö tuotti lukuisia julkaisuja sekä innovaatioita, joilla on ollut huomattava yhteiskunnallinen vaikutus niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Näyttelyssä esitellään Agora Centerin toimintaa monen eri osa-alueen kautta. Esillä on valokuvia, esineitä, laitoksen tuottamia julkaisuja ja videomateriaalia. Kävijöillä on myös mahdollisuus kokeilla Agora Centerissä kehitettyä Ekapeliä sekä sen eri kielialueille toteutettuja GraphoGame
-versioita.

Näyttely on esillä näyttelykeskus Soihdun vaihtuvien näyttelyiden tilassa, Kipinä-galleriassa
18.5.-30.9.2017. Soihtu-näyttelykeskus S-rakennuksessa Seminaarinmäellä on avoinna
ke-pe klo 12-17 ja la klo 12-16. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Share |