Kouluyhteisö osallistuu kehittämiseen digityökalun avulla

Äänekosken kaupungin Koulumäen koululla ja Keskuskoululla on viimeisen puolen aikana kokeiltu digitaalista Ideaikkuna-työkalua koulun toimintojen kehittämisessä. Sovelluksen kautta voi kirjata omat ideat ja aloitteet yhteiselle työpöydälle muiden työntekijöiden kommentoitavaksi ja kehitettäväksi edelleen. Esiin nostettuihin asioihin on myös mahdollista liittää erilaisia ratkaisu- ja kokeiluehdotuksia.

Äänekosken ja Koulumäen koulut lähtivät ennakkoluulottomasti mukaan Jyväskylän ja Turun yliopistojen yhteiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on kytkeä organisaatioiden hiljainen tieto ja ammatillinen osaaminen tiiviiksi osaksi organisaation kehittämistä. Ensimmäisenä kehittämisteemana molemmilla kouluilla oli koulupäivän liikunnallistaminen. Teeman kautta tutustuttiin Ideaikkunan käyttöön ja kerättiin opettajien ajatuksia siitä, miten koulupäivän aikana saataisiin enemmän liikettä tunneille ja välitunneille.

Kokeiluprojektin edetessä Ideaikkuna-työkalu yhdistettiin uuden opetussuunnitelman laadintaprosessiin, jossa vuorottelivat työpajat, sovelluksen käyttö ja perinteiset suunnittelukokoukset.

- Tämän kokeilun myötä huomattiin, että tavoiteltaessa koko henkilöstön osallisuutta, on kehittämisteeman oltava kiinnostava ja ajankohtainen, toteaa suunnittelija Mikko Pirttimäki Agora Centeristä Jyväskylän yliopistosta.

Koulujen vanhempainillassa opetussuunnitelman keskeisiä asioita pystyi kommentoimaan joko perinteisen työpajatyöskentelyn kautta tai kirjaamalla ajatukset tabletille Ideaikkuna-sovelluksen kautta. Ops- työskentelyyn valitut viisi teemaa näkyivät Ideaikkunassa hyvin jäsenneltyinä ja ne myös visualisointiin julisteiksi jatkotyöskentelyä varten.  

Ideaikkuna – sovellus tarjoaa osallistumisen ja ideoinnin mahdollisuuden digitaalisesti

Kokeilussa tutkijat saavat lisätietoa siitä, mihin Ideaikkuna- sovelluksen toiminnalliset ominaisuudet mahdollistavat.

- Opettajien ja vanhempien osallisuuden lisäksi projektitiimimme on pohtinut mahdollisuutta edistää oppilaiden osallisuutta digitaalisen työkalun avulla, toteaa projektipäällikkö Outi Teittinen.

Tästä on pian alkamassa seuraava kokeilu Äänekosken kouluilla. Viimeinen kouluviikko suunnitellaan tänä vuonna yhteistyössä oppilaiden kanssa ja ohjelmaideoita kerätään sovelluksen kautta. 

Kokeilu Äänekosken kouluilla on tarjonnut mahdollisuuden tutkia eri sidosryhmien osallistumista koulun toimintojen kehittämiseen virtuaalisen työkalun kautta. Kokeilujen aikana on kerätty ajatuksia ja ideoita sekä jaettu ne kaikkien osallisten käyttöön. Tiedonkeräämiseen ja jakamiseen liittyvien kokeilujen lisäksi hankkeen tavoitteena on viedä työkalua yhteiskehittämisen suuntaan ja tutkia sovelluksen tarjoamia yhteiskehittämisen mahdollisuuksia koulumaailmassa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Outi Teittinen, p. 040 8053225 outi.teittinen@jyu.fi, Agora Center

Suunnittelija Mikko Pirttimäki, p. 040 8053380 mikko.pirttimaki@jyu.fi, Agora Center

 

 

Projektin sivu: Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden kehittämisessä https://agoracenter.jyu.fi/projects/desi2

 

 

 

Share |