Jyväskylän yliopisto lakkauttaa monitieteisen tutkimusyksikkönsä

Jyväskylän yliopiston hallitus päätti 13.4. lakkauttaa monitieteiseen projektitoimintaan keskittyvän tutkimusyksikkönsä Agora Centerin, asettaen tavoitteeksi kehittää Agora Centerin toiminnassa tunnistettuja vahvuuksia läpileikkaavasti tiedekunnissa, erillislaitoksissa ja yliopistopalveluissa.

Agora Center photo wideVuonna 2002 perustettu Jyväskylän yliopiston erillislaitos Agora Center on ollut monitieteisen yhteistyön ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lippulaiva yliopistossa ja edelläkävijä valtakunnallisesti. Agora Center on avannut ja kehittänyt uusia toimintamalleja ja yhteistyön muotoja, joita seurataan muissa yliopistoissa kansainvälisestikin. Kehitetyistä toimintamalleista erityisesti ketteryys monitieteisten tutkimusprojektien käynnistämisessä, toteutuksessa ja kaupallistamisessa sekä näitä tukeva sisäinen ja ulkoinen verkottuminen ja monikulttuurisuuden huomioiminen ovat herättäneet positiivista huomiota. Jyväskylän seudulla Agora Centerin vaikutus näkyy merkittävissä yhteisissä hankkeissa muun muassa Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja alueen yrityskentän kanssa.

Agora Centerin toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja menestyksekästä akateemisilla mittareilla mitaten. Yksikön hankkimalla rahoituksella on toiminut yli 600 henkilöä palkatuissa tutkimustehtävissä, mukana tutkijoita ja opiskelijoita kaikista tiedekunnista, ja sen tuella on valmistunut yli 70 väitöskirjaa kuuteen tiedekuntaan. Agora Center on aktiivisesti etsinyt uusia kansainvälisiä tutkimuksen rahoittajia ja hankkinut rahoitusta monille menestyksekkäille hankkeille Suomen Akatemialta, EU:n eri ohjelmista sekä Tekesiltä. 

Yliopiston johto näkee mahdollisuuden omaksua kehitettyjä toimintamalleja laajasti osana yliopiston kaikkien tiedekuntien toimintaa nyt, kun monitieteinen lähestymistapa ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuvat yliopistojen toiminnassa. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on parempi tuki yliopiston kaikille tiedekunnille hankehakemusten valmisteluun ja hankkeiden hallintaan, mukaan lukien monitieteiset hankkeet.

Yliopiston hallitus päätti 13.4., että yliopisto kehittää edelleen Agora Centerin toiminnassa tunnistettuja vahvuuksia läpileikkaavasti kaikessa yliopiston toiminnassa. Vuoden 2017 alusta Agora Centerin toiminta erillislaitoksena lakkaa ja henkilöstö siirtyy tiedekuntiin ja yliopistopalveluihin. Yksityiskohtainen suunnittelu toteutetaan osana palvelutoimintojen kehittämistä. Yliopiston sisäisen rahoitusmallin uudistuksessa varmistetaan kannustimet ja tuki monitieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoja

Agora Centerin johtaja, professori Pasi Tyrväinen, p. 040 540 8646, pasi.tyrvainen@jyu.fi

Kehittämispäällikkö, Päivi Fadjukoff, p. 050 518 1410, paivi.fadjukoff@jyu.fi

Hallituksen päätöksen osalta: Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, matti.manninen@jyu.fi

Share |