Harjoittelijapaikka haettavana Monitieteiseen työelämäprojektiin

Agora Center hakee harjoittelijaa Monitieteinen työelämäprojekti -kurssin avustajan tehtäviin kesäksi 2016.

HARJOITTELIJA

Jyväskylän yliopiston monitieteinen erillislaitos Agora Center on verkottunut tutkimusyksikkö innovatiivisille tietoyhteiskunnan sekä ihmislähtöisen tieto- ja viestintäteknologian tutkimushankkeille. Yksikössä kootaan kansainvälisesti verkottuneen tutkimustyön tulokset ja voimavarat uusien innovatiivisten, aidosti ihmislähtöisten tuotekonseptien ja toimintamallien kehittämisen tueksi. Tutkimus- ja kehityshankkeet toteutetaan yhteistyöhankkeina yliopiston eri tieteenalojen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Yliopiston perinteisen laitosrakenteen rajat ylittävä verkosto-organisaatiotoiminta palvelee yhteistyökumppaneita sekä tiedemaailman sisällä että sen ulkopuolella. Toiminta perustuu kansalliseen ja kansainväliseen ulkopuoliseen projektirahoitukseen.

Monitieteinen työelämäprojekti on kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille avoin opintojakso, jonka tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden yleisiä työelämävalmiuksia mm. projektinhallintaan, tiimityöhön ja asiakastyöskentelyyn liittyen. Opintojaksolla monitieteiset 3–5 hengen opiskelijatiimit toteuttavat yliopiston ulkopuolisille asiakkaille oikeita kehittämisprojekteja.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. kurssin käytännön järjestelyissä ja opiskelijatiimien ohjauksessa avustaminen sekä kurssin tiedottamiseen ja verkkoviestintään osallistuminen. Tehtävässä menestymistä edistää oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä monipuoliset viestintä- ja ICT-taidot. Kokemus tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisestä sekä ohjaustyöstä katsotaan eduksi. Tarkempi työnkuva sovitaan tehtävään valittavan henkilön kanssa. Harjoittelijan koulutustaustalla ei ole merkitystä, mutta Monitieteinen työelämäprojekti -kurssin suorittaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelun kokonaiskesto on kolme työkuukautta, joka toteutetaan valituksi tulevan henkilön kanssa sovittavan aikataulun mukaan neljän kuukauden aikana (toukokuu-elokuu 2016) ja siten että heinäkuulle harjoitteluun sovitaan kahden viikon tauko. Harjoittelijalle maksetaan palkkaa yliopiston harjoittelijapalkkausohjeistuksen mukaisesti 1154 euroa – 1436 euroa kuukaudessa riippuen opintojen vaiheesta.

Lähetä vapaamuotoinen työhakemus (hakukirje + ansioluettelo) 12.2.2016 mennessä osoitteeseen: juho.e.heikkinen@jyu.fi. Ilmoita hakemuksessasi, voitko saada laitokseltasi/tiedekunnastasi harjoittelutukea ja sisältyykö harjoittelu tutkintoosi.

Lisätiedot

Projektitutkija Juho Heikkinen
Agora Center
juho.e.heikkinen@jyu.fi
jyu.fi/tyoelama

Share |