Digitaaliset välineet lasten monilukutaidon kehittämisessä

Syksyllä 2015 käynnistynyt kansainvälinen STORIES-projekti (Fostering Early Childhood Media Literacy Competencies) tutkii digitaalista tarinankerrontaa varhaiskasvatuksessa. Jyväskylän yliopiston tutkimusyksikkö Agora Center on mukana projektissa.

Eurooppalaisen tutkimuksen kohteena digitaaliset välineet lasten monilukutaidon kehittämisessä


Syksyllä 2015 käynnistynyt kansainvälinen STORIES-projekti (Fostering Early Childhood Media Literacy Competencies) tutkii digitaalista tarinankerrontaa varhaiskasvatuksessa. Jyväskylän yliopiston tutkimusyksikkö Agora Center on mukana projektissa. Muut partnerit ovat Saksasta (University of Education Karlsruhe), Italiasta (Coopselios, University of Modena and Reggio Emilia, Computer Learning) ja Turkista (Mimar Sinan Fine Arts University).  STORIES-projektin partnerit tapaavat Jyväskylässä 12.–13.05.2016 suunnitellakseen projektia eteenpäin.

STORIES on kansainvälinen Erasmus+ -hanke, joka jatkuu syksyyn 2018 saakka. Projektin tavoitteena on selvittää, miten digitaaliset välineet tukevat lasten monilukutaidon kehittymistä varhaiskasvatuksessa. Projektissa toteutetaan ja tutkitaan digitaaliseen tarinankerrontaan liittyviä kokeiluja päiväkodeissa. Kokeiluissa käytetään sekä päiväkodeissa muutoinkin käytössä olevia digitaalisia välineitä (kuten tablet-laitteita ja kameroita) että projektipartneri Computer Learningin kehittämää i-Theatre -välinettä (www.i-theatre.org/en).

- On mielenkiintoista päästä vertailemaan i-Theatren ja muiden digitaalisten välineiden avulla toteutettavia aktiviteetteja päiväkodeissa. Minua kiinnostaa, vaikuttaako varta vasten tähän tarkoitukseen kehitetty i-Theatre siihen, miten aktiivisen roolin lapset ottavat tarinankerronnassa, pohtii Agora Centerin tutkija Tuula Nousiainen.

- Projektin yhtenä tavoitteena on selvittää, kuinka paljon digitaalinen tarinankerronta eroaa eri maiden päiväkotien kesken, kertoo STORIES -projektin koordinaattori Riccardo Lelli. Projektin tarkoituksena on se, että eurooppalaiset päiväkodit pystyisivät jakamaan ideoitaan keskenään digitaalisesta tarinankerronnasta ja digivälineiden käyttämisestä varhaiskasvatuksessa, Lelli jatkaa.  

STORIES-projekti järjestää Jyväskylässä syksyllä 2016 seminaarin, joka on avoin kaikille kiinnostuneille, erityisesti varhaiskasvatuksen parissa toimiville. Tapahtumasta tulee lisätietoa lähempänä.

 

Hankkeen etenemistä voi seurata mm. projektin verkkosivuilta sekä Facebook-sivulta:

www.digitalstorytelling.eu

www.facebook.com/digitalstorytelling.eu 

Lisätietoja:

Tuula Nousiainen

Projektitutkija

Agora Center

tuula.j.nousiainen@jyu.fi

Share |