Agora-väitöskirjapalkinto Jing Yangille

Jyväskylän yliopiston Agora Center jakoi 16-vuotisjuhlassaan 16.3.2016 vuosittaisen väitöskirjapalkinnon monitieteiselle, ihmistä palvelevien sovellusten ja yhteiskuntaa hyödyttävien innovaatioiden kehittämisen kannalta merkittävälle väitöskirjatyölle.

Palkinnon sai nyt ensimmäistä kertaa ulkomainen, Jyväskylässä tohtoriopintonsa suorittanut henkilö. Palkittu on taiteiden maisteri, filosofian tohtori Jing Yang. Hän kehitti väitöksessään hyötysuuntautuneen, sosiaalisesti sitoutuneen taiteen arviointikriteereitä, jotka ottavat huomioon sekä taloudelliset ja sosiaaliset, että taiteelliset ja esteettiset arvot. Näiden avulla voidaan määritellä erityistä taiteen osallistavaa suuntausta eli taiteilijoiden ja taidekasvattajien osallistumista sekä sosiaalityön kokeiluihin että sosiaalityöntekijöiden tehtäviin.

Palkinnon luovutti Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita Mikkonen, joka korosti että työn ajankohtainen kiinnostavuus ja pyrkimys yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen oman tieteenalan pohjalta olivat tärkeitä valintakriteereitä hyvän tieteellisen tason lisäksi.

- Olen erityisen iloinen siitä, että saimme nyt palkita ulkomailta tänne Keski-Suomeen tulleen tutkijan. Kansainvälinen yhteistyö vie eteenpäin sekä tutkimusta että tuottaa hyötyä koko yhteiskunnalle, iloitsee Anita Mikkonen.

- Agora-päivän teemana on tutkimuksen vaikuttavuus. Väitöskirjapalkinnon jakajien huomion herättikin Jing Yangin työssä sen tinkimätön pyrkimys suuntautua taiteen vaikuttavuuden arviointiin unohtamatta taiteen ytimenä olevia taiteellisia ja esteettisiä arvoja, kertoo Agora Centerin johtaja, professori Pasi Tyrväinen.

Väitöskirjatutkimus pohjautuu kahteen todelliseen tapaukseen. Suomalainen tapaus on Jyväskylän kulttuuriluotsit-toiminta jossa taidemuseon yhteydessä toimii vapaaehtoisia, valtaosin eläkeikäisiä vertaisohjaajia. Kiinassa Yang puolestaan seurasi Taidetta vammaisille-hanketta, jonka yksityinen säätiö suuntasi vuoden 2008 maanjäristyksen vammauttamille nuorille. Hankkeissa käytettiin taidetta konkreettisesti sosiaalisten ongelmien lieventämiseen hyödyntäen vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystoimintaa. Yksittäisillä tulisieluisilla taiteilijoilla oli molemmissa hankkeissa keskeinen rooli.

Väitöskirja osoittaa, että taiteilijat ja taidekasvattajat, jotka harjoittavat yhteisöllisiä työkokeiluja, tuovat uudenlaista ymmärrystä taiteellisesta luovuudesta – kykyä yhdistää erilaisia tiedon alueita, integroida yhteisöllisiä sektoreita ja instituutioita ja mobilisoida tieteen eri alueiden osaamista tuottamaan ratkaisuja yhteiskuntien kohtaamiin ongelmiin.

- Julkisessa keskustelussa nousee usein ajatus, että yhteiskunnallisesti hyödyllisiä tieteitä olisivat vain tietyt, esimerkiksi teknis-luonnontieteelliset alat. Tämäkin tutkimus osoittaa, että konkreettiseen vaikuttavuuteen voidaan kuitenkin edetä kaikilta tieteenaloilta, muistuttaa Pasi Tyrväinen. - Agora Center haluaa palkinnolla rohkaista tutkijoita ennakkoluulottomasti etsimään keinoja eri näkökulmien yhdistämiseen sekä oman osaamisen ja tutkimustulosten käyttämiseen yhteiskunnan hyväksi.

Vuosittainen Agora-väitöskirjapalkinto on jaettu vuodesta 2001 alkaen. Valinnoillaan yliopiston monitieteistä tutkimusta projektityönä toteuttava Agora Center kumppaneineen haluaa tuoda esiin teknologian ja innovaatioiden monimuotoisuutta ja tukea tutkijoita ja myös yrittäjiä hakemaan rajoja rikkovien sovelluksia. Tieteelliseen tutkimukseen tarkoitettu apuraha on suuruudeltaan 1000 euroa.

Jing Yang

Lisätietoja

  • Postdoc -tutkija Jing Yang, taidehistoria,
    jing.j.yang@student.jyu.fi tai tigeryangjing@hotmail.com
  • Väitöskirjan ohjaaja, professori Annika Waenerberg
    puh. 050 385 4848, annika.waenerberg@jyu.fi
  • Kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoff, Agora Center
    puh. 050 5181410, paivi.fadjukoff@jyu.fi

Linkki Jing Yangin väitöskirjaan: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45094

YANG Jing (Yang = sukunimi) on kotoisin Kiinan Chengdusta. Hänen akateeminen uransa alkoi Sichuanin kuvataiteiden instituutissa, jossa hän suoritti taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon valmistuen maisteriksi 1999 sisustus- ja ympäristötaiteen laitoksella (Department of Decoration and Environment Art, Sichuan Fine Arts Institute). Tämän jälkeen hän suoritti Lapin yliopistossa taiteen maisterin tutkinnon tutkielma-aiheenaan kiinalainen taidepropaganda, viettäen myös yhden lukuvuoden Erasmus-vaihdossa Saint- Etiennen Taide- ja muotoilualan koulussa (Ecole Superieure d’Art et Design de Saint-Etienne). Hän siirtyi tekemään väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle (TAIKU) valmistuen helmikuussa 2015 tohtoriksi taidehistorian oppiaineesta tutkimuksellaan Benefit-Oriented Socially Engaged Art (ks. toinen liite).  

Yang Jing on opettanut mm. Sichuanin kuvataiteiden instituutissa ja Sichuanin Normaaliyliopiston kuvataidekoulussa (Fine Arts College of Sichuan Normal University) sekä Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Lisäksi hän osallistui tutkijana ja kirjoittajana Joensuun taidemuseon kiinalaisen taiteen kokoelma- ja näyttelyprojektiin Lohikäärmeen vuosi. The Year of the Dragon (julk. 2012). Tällä hetkellä Yang Jing työskentelee Kiinassa valmistellen Taidesäätiö Meritan sekä Suomen kulttuurirahaston tuella postdoc-tutkimustaan Kiinan nykytaiteen suhteesta ja panoksesta ekologiseen tietoisuuteen ja toimintaan.

Share |