Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §. Laatimispäivä 16.2.2015.

Rekisterinpitäjä Jyväskylän yliopisto, Agora Center (0245894-7)
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Vaihde: (014) 260 1211
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Agora Center/ Riku Eskelinen
Postios: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntios: AgB 413.1, Mattilanniemi 2 (Agora), 40100 Jyväskylä
riku.k.eskelinen*ät*jyu.fi
050 805 4901
Rekisterin nimi Health Tuesday -tapahtuman osallistujarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tietoja käytetään Health Tuesday -tapahtuman järjestämisessä sekä tapahtumaan osallistuvien henkilöiden tiedottamisessa.
Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi organisaatio ja vapaamuotoiset lisätiedot, jos rekisteröity ne antaa.
Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään rekisteröidyltä ilmoittautumisen yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto
Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on tallennettu palvelimella, joka sijaitsee turvallisessa paikassa, jonka kulkua valvotaan. Sähköisesti rekisteriin on pääsy vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, sekä järjestelmänvalvojilla. Rekisterin lukemisesta jää jälki tietojärjestelmään.
Tarkastusoikeus Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastusoikeuttaan voi käyttää joko: pyytämällä tietonsa kirjallisesti osoittamalla kirjeen rekisterin yhteyshenkilölle; tai fyysisesti rekisterinpitäjän luona.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tietonsa korjaamista. Korjausvaatimuksen voi esittää joko: kirjallisesti osoittamalla kirjeen rekisterin yhteyshenkilölle; tai fyysisesti rekisterinpitäjän luona.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Tietoja ei luovuteta markkinointi-, mainonta-, sukututkimus-, markkinatutkimus- tai muuhun tutkimuskäyttöön.
Share |