Norssin Science Hub

Normaalikoulun tiedeopetuksen uudet oppimistilat

Normaalikouluun suunniteltiin luonnontieteiden opetuksen "science hub" tilat yhteissuunnitteluprosessissa oppilaiden ja opettajien kanssa 2012-2013. Suunnittelu ja toteutus on toteutettu osana RYM Oy:n Sisäympäristöt -tutkimusohjelmaa, josta Jyväskylän yliopistossa vastaa Agora CenterTilat ovat herättäneet innostusta ja konseptia on hyödynnetty uusien eri aineryhmien oppimistilojen suunnitteluun. 

Multifunctional science hub inspires collaborative work

See the video: Co-Designing Learning Environments' - Jyväskylä Teacher Training School, Finland

Musica, tilat

Musican uudet oppimistilat: Boombox, Skaala ja Fermaatti

Musican ensimmäinen kerros suunniteltiin talvella 2013-2014 yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja tila-ammattilaisten kanssa hyödyntämällä innovatiivista ja intensiivistä Charrette-suunnittelutapaa. Suunnittelu ja toteutus on toteutettu osana RYM Oy:n Sisäympäristöt -tutkimusohjelmaa, josta Jyväskylän yliopistossa vastaa Agora Center

Multipurpose learning space promotes experimental campus culture 

See the video

TET-tori Logo

TET-tori

Työelämään tutustuminen on yksi yleisimmistä yrityksen ja koulun yhteistyömuodoista. Se on keskeinen osa kaikkien koulutusasteiden jakamaa työelämätietoutta. Tutkimuksen mukaan hyvin toteutettu tutustuminen luo kasvatuksellista perustaa ja ohjaa nuorta ammatillisessa suuntautumisessa. Keski-Suomen liiton aiemmalla Pedanet – hankkeella on luotu verkkoympäristö, joka on käytössä Keski-Suomen kouluissa (yleissivistävä koulutus) sekä lukuisissa muissa oppilaitoksissa. (TET-tori -projekti)

graphogame logo

GraphoGame™

GraphoGame™ is an evidence-based computer game that helps children to acquire a basic reading skill.

 

Yrittäjyysportaali

Yrittäjyysportaali

IRPaK-projektissa koottu portaali

  Tutkimustulosten kaupallistaminen

The Jyväskylä University Commercialization Model

Developed as part of the IRPaK project

 

Lasten sivut

Lasten sivut

Lasten asialla -projektin julkaisu.

Finnish winner for Best Content for Kids at the European Award competition. (Read News bulletin [in Finnish])

Eheytetty koulupäivä

Eheytetty koulupäivä

Käsikirja eheytettyyn koulupäivään siirtymistä suunnitteleville ja toteuttaville.

Mukavaa koulupäivää -projektin julkaisu.

Professori Lea Pulkkinen selvitty opetusministerin tehtäväksiannosta  joustavan koulupäivän vakiinnuttamista, ja luovutti ehdotuksensa 13.3.2015:

Innostava koulupäivä – Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi

Virtuaalisuo

Virtuaalisuo

Virtuaalisuo-projektissa kehitetyssä Virtuaalisuo-oppimisympäristössä pääset tutustumaan suoekosysteemiin, suoluonnon erityispiirteisiin sekä soiden käyttötapoihin. Virtuaalisuolta löydät myös videoita, karttoja, lehtileikkeitä ja useita pelejä (Suoseikkailu, Suolautapeli ja Lasten suon tehtäviä).

NetOppi for Research page

NetOppi (demo)

NetOppi provides a multi-purpose platform for all kinds of learning material based on texts including textbooks of theoretical subjects, newspaper texts etc. The texts are provided on different levels so that learners of various skills have an opportunity to digest the facts. The learning process is supported by a text in which the most important points are highlighted, added with appropriate illustrations, talking books, educational videos, and interactive exercises.

Read more

Interactive Storybook (demo)

Interactive Storybook for facilitating reading comprehension

Read more

E-Opo

E-Opo

Elektroninen opinto-ohjaaja eli eOpo kehitettiin Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä kesäkuussa 2009. Ohjelman tarkoituksena oli helpottaa nuorten opintojen suunnittelua ja ammatinvalintaa tarjoamalla tiedot eri ammatteihin johtavista opintopoluista ja hakemisessa tarvittavista oppiaineista.

Share |