Security, Risk & Crisis

Security and risk management can be seen as a technology-facilitated co-production of strategies and practices by individuals, organizations and public groups. Two core components of this co-production are crisis preparedness and resilience capacity. Thus, we aim to understand the gaps in international research and practice, foresee future needs, and augment societal resilience and public empowerment through the development of effective tools and services, communication strategies, and policies.

Security, Risk & Crisis

Turvallisuus, riskit ja kriisit

Tehokas nykyaikainen turvallisuuden ylläpito ja riskien hallinta on teknologian tukemaa yhteisten strategioiden ja käytäntöjen luomista yksilöiden, organisaatioiden ja julkisen hallinnon vuorovaikutuksessa. Keskeiset osa-alueet ovat varautuminen kriiseihin sekä kyky toimia yllättäenkin kohdattavissa poikkeusolosuhteissa.