Agora CenterAgora Center toimi vuosina 2002-2016. Se oli luova, kansainvälinen ja monitieteinen tutkimusympäristö, joka edisti verkostoitumista ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Yhteistyö kumppaneiden kanssa toteutettiin yhteisissä tutkimushankkeissa, tapahtumia järjestettäessä sekä koulutusyhteistyönä. 

Tutkimus toteutettiin kansallisina ja kansainvälisinä hankkeina elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin sekä yliopistojen kanssa. Lisäksi laitoksen tehtävänä oli edistää tutkimushankkeissaan monitieteistä tutkielma- ja tutkijakoulutusta.

Agora Centerin tutkimushankkeissa yhdistyivät eri tieteenalojen tutkimusosaaminen ja monipuolisen partneriverkoston asiantuntemus.

Agora Center tarjosi tutkijoille yhteistyötä monitieteisten hankkeiden haku- ja hallinnointiprosesseissa ja partnerien etsinnässä sekä yhteistyömahdollisuuksien ideoinnissa.

Yhteistyökumppaneille tarjosimme kolmenlaista palvelua:

  1. Yhteishankkeissa teemme tutkimus- ja kehittämishankkeen, jossa kullakin osapuolella on omaan rooliinsa ja osaamiseensa sopiva tehtävä. Hankkeet ovat tyypillisesti monivuotisia ja ne toteutetaan kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Hankkeet rahoitetaan sekä osallistujien omalla rahoituksella että yksityisen ja julkisen sektorin yhteisrahoittamina projekteina. Yhteistyökumppaneina ovat suuret ja pienet yritykset, julkinen sektori sekä kolmas sektori. Päärahoittajamme ovat Tekes, Suomen Akatemia ja Euroopan Unioni. Yhteishankkeessa pääset kehittämään uutta ja samalla saat akateemisesti tutkittua tietoa.
  2. Tilaustutkimuksissa teemme asiakkaan toivomasta teemasta tutkimuksen tai selvityksen. Tämän tilaustyön maksaa asiakas itse ja siinä ei ole mukana julkista tukea tai avustusta. Julkaisemme tulokset tieteellisillä julkaisufoorumeilla ja tulokset omistaa tilaaja. Hinnoittelemme tilaustutkimukset aina markkinahintaan. Tilaamalla tutkimuksen saat tutkittua tietoa päätöksenteon ja toimenpiteiden perustaksi.
  3. Yhteiskehittämisen foorumeilla ideoimme uusia ja innostavia tutkimus- ja kehittämisaihioita. Tiedonsiirto tutkimuksesta yhteiskunnalle ja tutkimustulosten vaikuttavuus ovat meille tärkeitä asioita. Osallistumalla tapahtumiin ja keskusteluun voit oppia uutta ja vaikuttaa tulevaan.


Jyväskylän yliopiston johto päätti rakennemuutoksessa hajauttaa Agora Centerin toiminnot saksi tieteenalalaitosten ja yliopistopalveluiden toimintaa. 

Agora Centerin toiminta erillislaitoksena lakkasi siksi vuoden 2017 alussa. Lisätietoja täältä.

 

Ota yhteyttä: 

Pasi Tyrväinen, Laitoksen johtaja

Päivi Fadjukoff, kehittämispäällikkö

Mikko Henrik Pitkänen, hankepäällikkö

Share |