Search results

41 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type
New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Person Octet StreamTiina Mäkelä
Located in People
Project Troff documentNetwork on creativity in pre-school
CREANET is a Comenius Multilateral Network aimed at developing a European forum related to creativity in preschool education from a multidisciplinary and cross-institutional perspective. The network includes partners from ten European countries, representing both research institutes and local/regional actors who organise early childhood education. The activities of the network consist of research activities examining the European approach to creativity in pre-school as well as practice-oriented activities aiming at the exchange of good practices between practitioners. One of the aims is also to develop new projects and partnerships based on these activities.
Located in Projects
ProjectNeuroDys
In a multicentre, multidisciplinary, international project NeuroDys investigates the biological basis of dyslexia by collecting samples of subjects consistently characterised across European community’s populations on three different levels: genetics, environment, and neuroscience. The aim is to understand the etiology of the disorder by integrating the results of the three levels.
Located in Projects
Person Octet StreamIsa Niukkala
Located in People
PersonTuula Nousiainen, Ph.D.
Located in People
ProjectOpetusteknologia koulun arjessa
Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) on 13 tutkimusyksikön monitieteinen yhteishanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 28 yrityksen ja 12 kunnan koulujen kanssa. Tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa.
Located in Projects
ProjectOppimispeleihin ja virtuaalimaailmoihin perustuvat ratkaisut tukemassa opetuksen laatua ja uudistumiskykyä
Oppimispeleihin ja virtuaalimaailmoihin perustuvat ratkaisut tukemassa opetuksen laatua ja uudistumiskykyä
Located in Projects
Project Octet StreamPedagogisesti kestävät laite- ja ohjelmistoratkaisut opetuksessa
Pedagogisesti kestävät laite- ja ohjelmistoratkaisut opetuksessa
Located in Projects
ProjectPelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen
Pelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen -kehittämishankkeessa tutkitaan oppimista elävöittäviä ja rikastuttavia menetelmiä pelillisyyden avulla. Pelipedagogiikan menetelmistä johdetaan käytännön toimintatapoja arjen opetukseen kaikille opettajille jaettavaksi. Hankkeessa käytetään portfoliomaista työskentelyotetta, jossa toiminta ja tuotokset kuvataan monimuotoisesti eri medioilla. Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin opetusvirasto, ja se on Opetushallituksen rahoittama. Agora Center vastaa hankkeen tutkimusosuuden toteuttamisesta.
Located in Projects
ProjectPelit oppimisympäristönä
Hankkeessa tutkitaan yhteistyössä suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden kanssa sitä, miten pelaajat oppivat pelaamisen kautta. Hankkeessa pilotoidaan laajalti erilaisia digitaalisia pelejä ja samalla arvioidaan, millaisia uusia tutkimusmenetelmiä ja tutkimusympäristöjä olisi syytä kehittää arviointityötä tukemaan. Jyväskylän yliopiston tavoitteena on arvioida suomalaisten pelinomaisten oppimisratkaisuiden soveltuvuutta amerikkalaiseen koulutusjärjestelmään ja Suomeen soveltuvia amerikkalaisia peliratkaisuja. Pelillisen oppimisen ratkaisuissa keskitytään erityisesti kehittämis-, käyttöönotto- ja oppimisprosessiin sekä niihin liittyvään pedagogisen arvioinnin kehittämiseen ja tutkimiseen. Hanke on merkittävä päänavaus pelien ja oppimisen tutkimuksen yhteistyön vahvistamiseen yhdysvaltalaisten tutkimuslaitosten kanssa.
Located in Projects