Search results

19 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type
New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Project object codeOmahoitopalvelu: toteutus ja pilotointi
Hankkeen tavoitteena Vetreeni-palvelun kehittäminen ja pilotointi. Vetreeni on Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä kehitetty ikäihmisten terveyskäyttäytymistä edistävä sähköinen palvelu, jossa käyttäjät hyödyntävät tablet-laitteita. Vetreenin tavoitteena on ikäihmisten motivoiminen aktiiviseen liikkumiseen, toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Palvelun käyttäjillä on myös mahdollisuus tallentaa itse seuraamiaan terveystietoja omalle terveystilille Taltioni-tietokantaan.
Located in Projects
ProjectThe Wellbeing of the Metropolis
The project looked into the competitiveness of the Finnish metropolitan region. Its objective was to produce an impartial examination of the region’s competitiveness and to generate proposals for enhancing its vitality. The central themes were: future visions of its municipalities, the competitiveness of its centres of innovation, new concepts in the service sector, emerging dimensions of municipal democracy and sustainable spatial structure.
Located in Projects
Project Octet StreamLasten asialla
Lasten asialla -projektissa toteutetaan ja ylläpidetään yhteistyössä Suomen lapsiasiavaltuutetun kanssa lapsille suunnattua www-sivustoa (Lasten sivut). Lasten sivut toisaalta tarjoavat lapsille äänikanavan heitä kiinnostavissa asioissa ja toisaalta tuovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöä lasten tietoisuuteen heidän ymmärtämällään tavalla, mm. sivustolla seikkailevan Sisu-kissamaskotin johdatuksella. Perusprojektin rinnalla toteutettavassa "Lasten sivut sinne missä lapsetkin" -projektissa (2014-2015) on fokuksena palvelun mobiilistaminen sekä sivustolla olevan Apua Moneen Ongelmaan -osion pelillistäminen.
Located in Projects
Project Octet StreamMukava
Onnistuminen kasvatuksessa edistää lasten kehittymistä mukaviksi ja muita huomioon ottaviksi yhteisön jäseniksi. MUKAVA-projekti muistuttaa kasvatusvastuusta kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat kouluikäisten lasten opetus- ja kasvatustyöhön.
Located in Projects
Project application/x-troff-meTraining Grapheme-Phoneme Correlations with a Child-friendly Computer Game
GRAPHOGAME is a child-friendly computer game that helps children to learn the basic letters and their sounds. Through a series of levels, gradually, the child is able to construct these letters into small words and then larger words. Importantly, the game incorporates a dynamic element in that it also adapts to the child’s own level of ability and sets further levels in accordance with this ability. This prevents frustration in the context of learning while, at the same time, enjoyable positive feedback sustains the child’s interest in playing for sufficient time for learning to be established.
Located in Projects
ProjectAjokyvyn kognitiivisten edellytysten arviointi muistisairauksien ja aivohalvausten jälkitilojen yhteydessä
Hankkeessa suoritetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus sähköisistä, vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita sisältävistä tietokannoista. Hankkeessa tutkimtaan mitkä kognitiivisia toimintoja kartoittavat haastattelu-, kysely- ja testimenetelmät ennustavat parhaiten iäkkään kuljettajan ajosuoriutumista ja liikenneonnettomuusriskiä.
Located in Projects
Project Troff documentNetwork on creativity in pre-school
CREANET is a Comenius Multilateral Network aimed at developing a European forum related to creativity in preschool education from a multidisciplinary and cross-institutional perspective. The network includes partners from ten European countries, representing both research institutes and local/regional actors who organise early childhood education. The activities of the network consist of research activities examining the European approach to creativity in pre-school as well as practice-oriented activities aiming at the exchange of good practices between practitioners. One of the aims is also to develop new projects and partnerships based on these activities.
Located in Projects
Project Troff documentKeyCoNet
KeyCoNet is a network focused on identifying and analysing initiatives concerned with the implementation of key competences in primary and secondary school education across Europe.
Located in Projects
PersonKaisa Hänninen, M.Sc.
Located in People
Focus AreaCare & Wellbeing
Care & Wellbeing are mega-challenges in modern and quickly aging societies. Our research focus is on effective care provision and wellbeing that improves the quality of life. We do this by marrying the potential of emerging technologies with scientific findings and innovative service concepts. Our research process is interdisciplinary and we practice a multi-partner approach: we work across-disciplines, together with end-users and in collaboration with public and private service providers and other stakeholders.
Located in Focus Areas