Search results

41 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type
New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
ProjectPelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen
Pelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen -kehittämishankkeessa tutkitaan oppimista elävöittäviä ja rikastuttavia menetelmiä pelillisyyden avulla. Pelipedagogiikan menetelmistä johdetaan käytännön toimintatapoja arjen opetukseen kaikille opettajille jaettavaksi. Hankkeessa käytetään portfoliomaista työskentelyotetta, jossa toiminta ja tuotokset kuvataan monimuotoisesti eri medioilla. Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin opetusvirasto, ja se on Opetushallituksen rahoittama. Agora Center vastaa hankkeen tutkimusosuuden toteuttamisesta.
Located in Projects
Project Troff documentELINET
Project with the cooperation of a sustainable European Literacy Policy Network (ELINET), an umbrella organization for all organizations engaged in literacy policy making and promotion, building on the 2012 Report of the European High Level Expert Group on Literacy (EHLG). Its aim is to develop evidence-based tools for all actors in the heterogeneous field of literacy locally, regionally, nationally or transnationally.
Located in Projects
ProjectMonitieteinen työelämäprojekti
Monitieteinen työelämäprojekti on Keski-Suomen työnantajien ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden uudenlainen kohtaamispaikka. Käytännössä Monitieteinen työelämäprojekti on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin opintojakso, jolla toteutetaan 4-5 hengen monitieteisissä tiimeissä oikeita kehittämisprojekteja keskisuomalaisille yrityksille ja organisaatioille.
Located in Projects
PersonTerhi Tuukkanen, Ph.D.
Located in People
Project Octet StreamPedagogisesti kestävät laite- ja ohjelmistoratkaisut opetuksessa
Pedagogisesti kestävät laite- ja ohjelmistoratkaisut opetuksessa
Located in Projects
ProjectOppimispeleihin ja virtuaalimaailmoihin perustuvat ratkaisut tukemassa opetuksen laatua ja uudistumiskykyä
Oppimispeleihin ja virtuaalimaailmoihin perustuvat ratkaisut tukemassa opetuksen laatua ja uudistumiskykyä
Located in Projects
ProjectInnovative Teaching and Learning
ITL Research was a multiyear global research program designed to investigate the factors that promote the transformation of teaching practices and the impact those changes have on students’ learning outcomes across a broad range of country contexts.
Located in Projects
Project Octet StreamAdaptaation periaatteet oppimispeleissä
FIXME
Located in Projects
ProjectTET-tori
Työelämään tutustuminen on yksi yleisimmistä yrityksen ja koulun yhteistyömuodoista. Se on keskeinen osa kaikkien koulutusasteiden jakamaa työelämätietoutta. Tutkimuksen mukaan hyvin toteutettu tutustuminen luo kasvatuksellista perustaa ja ohjaa nuorta ammatillisessa suuntautumisessa. Keski-Suomen liiton aiemmalla Pedanet – hankkeella on luotu verkkoympäristö, joka on käytössä Keski-suomen kouluissa (yleissivistävä koulutus) sekä lukuisissa muissa oppilaitoksissa.
Located in Projects
ProjectPerheportaali
Projektin aikana selvitettiin, miten tieto- ja viestintätekniikka voisi toimia perheen arkielämää tukevana ja perheitä yhdistävänä tekijänä. Erilaisin aineistonkeruumenetelmin tarkasteltiin myös, miten nykyinen tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaa perheen arkielämään. Tarkoituksena oli myös selvittää perheiden osaamis-, kokemus- ja valmiustasoa sekä asenteita tieto- ja viestintätekniikan suhteen.
Located in Projects