Search results

21 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type
New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
PersonLauri Frank
Located in People
PersonPasi Tyrväinen, Ph.D.
Located in People
Project Troff documentKnowledge Boost
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tehokkaita kuvankäsittely- ja analysointimenetelmiä prosessinseurantaan paperiteollisuudessa. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan reaaliajassa analysoida paperinvalmistuksen eri vaiheissa paperista otettuja kuvia. Edelleen tavoitteena on monitoroida erilaisia prosessisuureita ja erityisesti tunnistaa ja luokitella sellaiset prosessin virhetilanteet, jotka on mahdollista tunnistaa kuvista.
Located in Projects
ProjectRefining research ideas to the new business opportunities
This project facilitates the transition of research ideas to new business opportunities, with the objective of adding value to the mobile devices experience, by delivering to the end-user better functionality and an extended set of applications and services.
Located in Projects
ProjectKnowledge Mining
Hanke on jatkoa aiemmalle Data Mining -projektille. Hankkeessa toteutetaan tietovirta-analyysitutkimus tuotantokoneympäristössä. Tavoitteena on vertailla ja tarkastella tuloksia niin yksittäisen organisaation kuin koko paperituotannon arvoketjun kannalta. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan klusterointimenetelmiä tavoitteena kokonaisvaltainen tiedon ja tietämyksen louhinta organisaatiossa.
Located in Projects
ProjectMittaustiedon hyödyntämismenetelmät
Projektin tavoitteena oli kartoittaa mittaustiedon yhtenäiseen keruujärjestelmään liittyviä kysymyksiä, ns. klusterointimenetelmien mahdollisuuksia suuren tietomassan analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi sekä syntyvän tiedon ja informaation hallintamenetelmiä suhteessa nykytilaan ja tulevaisuuden palveluliiketoimintaan. Hankkeeseen liittyvä järjestelmäkartoitus, analysointidatan keräys ja analysointimenetelmien testaus sekä dokumenttienhallintaselvitys toteuttiin Jyväskylän yliopiston ja Metson koelaitoksen (Technology Center) yhteistyönä.
Located in Projects
PersonAntti Hallamäki
Located in People
Project D source codeWML Business Driver
The WML Business Driver project creates new methods for enriching the know-how of wireless businesses in the Jyväskylä area, thus establishing Jyväskylä as a leading international "know-how center" in the wireless business.
Located in Projects
Project Troff documentInnovations in business, communication and technology
The central starting points for the project are: strengthening of the core know-how, strengthening of the strategic basic research, applying new technology in the research projects, deepening technology and market views, developing new innovative products and services, and supporting new business activities in the SME-sector.
Located in Projects
ProjectKeski-Suomen yritysten koulutus- ja kehitystarvekartoitus ja innovatiivisen toimintaympäristön suunnittelu
Projektin tavoitteena on kartoittaa Jyväskylän seudun ja muun Keski-Suomen yritysten kehittämis- ja koulutustarpeet toimialoittain ja samalla edistää yritysten välistä verkostoitumista tuottavuuden ja osaamisen parantamiseksi Keski-Suomen alueella.
Located in Projects