Search results

41 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type
New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
PersonTuula Nousiainen, Ph.D.
Located in People
PersonJuho Heikkinen, M.Sc.
Located in People
PersonRebekah Rousi
Located in People
Project Octet StreamMukava
Onnistuminen kasvatuksessa edistää lasten kehittymistä mukaviksi ja muita huomioon ottaviksi yhteisön jäseniksi. MUKAVA-projekti muistuttaa kasvatusvastuusta kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat kouluikäisten lasten opetus- ja kasvatustyöhön.
Located in Projects
Project Troff documentMielen saaret
Projektissa kehitettiin yläkouluikäisten käyttöön seikkailullinen opetuspeli kahdelle pelaajalle. Pelissä kerrataan mielen hyvinvointiin liittyviä asioita.
Located in Projects
Project Octet StreamLasten asialla
Lasten asialla -projektissa toteutetaan ja ylläpidetään yhteistyössä Suomen lapsiasiavaltuutetun kanssa lapsille suunnattua www-sivustoa (Lasten sivut). Lasten sivut toisaalta tarjoavat lapsille äänikanavan heitä kiinnostavissa asioissa ja toisaalta tuovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöä lasten tietoisuuteen heidän ymmärtämällään tavalla, mm. sivustolla seikkailevan Sisu-kissamaskotin johdatuksella. Perusprojektin rinnalla toteutettavassa "Lasten sivut sinne missä lapsetkin" -projektissa (2014-2015) on fokuksena palvelun mobiilistaminen sekä sivustolla olevan Apua Moneen Ongelmaan -osion pelillistäminen.
Located in Projects
Project Octet StreamLasten ja nuorten hyvinvointiosaamisen jalkauttaminen Keski-Suomen kuntiin
Hanke edistää koulupäivän rakenteen uudistamista, eli eheytettyyn koulupäivään siirtymistä. Se tähtää laadukkaan vapaa-ajanvieton turvaamiseen lapsille ja nuorille, sekä aikuisen ohjauksen ja huolenpidon varmistamiseen sitä tarvitseville aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen kautta.
Located in Projects
ProjectPerheportaali
Projektin aikana selvitettiin, miten tieto- ja viestintätekniikka voisi toimia perheen arkielämää tukevana ja perheitä yhdistävänä tekijänä. Erilaisin aineistonkeruumenetelmin tarkasteltiin myös, miten nykyinen tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaa perheen arkielämään. Tarkoituksena oli myös selvittää perheiden osaamis-, kokemus- ja valmiustasoa sekä asenteita tieto- ja viestintätekniikan suhteen.
Located in Projects
ProjectTET-tori
Työelämään tutustuminen on yksi yleisimmistä yrityksen ja koulun yhteistyömuodoista. Se on keskeinen osa kaikkien koulutusasteiden jakamaa työelämätietoutta. Tutkimuksen mukaan hyvin toteutettu tutustuminen luo kasvatuksellista perustaa ja ohjaa nuorta ammatillisessa suuntautumisessa. Keski-Suomen liiton aiemmalla Pedanet – hankkeella on luotu verkkoympäristö, joka on käytössä Keski-suomen kouluissa (yleissivistävä koulutus) sekä lukuisissa muissa oppilaitoksissa.
Located in Projects
Project Octet StreamAdaptaation periaatteet oppimispeleissä
FIXME
Located in Projects