Search results

12 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type
New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Welcome to the exhibition: Ambitious Co-creation - Agora Center 2002-2016
The University Museum’s exhibition Tuloksiin yhteisvoimin - Ambitious Co-creation presents the phases and achievements of the Agora Center research unit active in 2002–2016.
Located in News
Tervetuloa näyttelyyn: Tuloksiin yhteisvoimin - Agora Center 2002-2016
Jyväskylän yliopiston tiedemuseon näyttely Tuloksiin yhteisvoimin - Ambitious Co-creation esittelee vuosina 2002-2016 toimineen tutkimusyksikkö Agora Centerin vaiheita ja saavutuksia.
Located in News
Form FolderRegistration Form: Agora Center Spin-Off 3.11.2016
Agora Center Spin-off is a presentation and exhibit of our achievements in many ways. What kinds of spin-offs have sprinted out from the Agora Center during the years? We will first have a seminar presenting our aims and achievements from 15-17 in the Agora Auditorium 1 and then a phenomenal after-party in the Lea Pulkkinen hall. Come have fun together with the AC staff, alumni, friends, and partners. If you have ideas, please let us know! We welcome both science based and creative contributions, such as music and arts, in addition to project presentations. Let us know where you spinned off!
Located in News » Events » Agora Center Spin-off
Project C source code3D - liikeanalyysi asiakaskäyttöön
In this project a biomechanical testing approach for running is developed and its commercial potential will be investigated. The approach is based on the 3D motion analysis method, which is able to produce large masses of data about kinematics and kinetics of the running stride. The analysis of the motion data has been automated and speeded up by efficient algorithms. Moreover, valuable information about individual gait patterns and joint loadings can be produced by mining reference values from a pooled data mass. The potential end users include, for instance, runners, coaches, personal trainers, and physiotherapists.
Located in Projects
ProjectIhmiskeskeisten ratkaisujen ja palvelujen kaupallistaminen
Hankkeen tavoitteena oli kehittää Jyväskylän yliopiston toimintaympäristöä ja kulttuuria sellaiseksi, joka kannustaa kaupallistettavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä luo erinomaiset puitteet kilpailukykyisen liiketoiminnan synnyttämiseen esimerkiksi uusia kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä perustamalla. Strategiseksi kärjeksi valittiin ihmisläheinen teknologia ja palveluinnovaatioiden alue, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti palvelutalouden vahvistuessa globaalisti.
Located in Projects
Project object codeMikroinnovaatiot innovaatioiden ekosysteemissä
Hankkeen tavoitteena on (1) Systeemisten innovaatioiden konseptin syventäminen ja konkretisointi; (2) Yksityiskohtainen kuvaus innovaatioiden ekosysteemin systeemidynamiikasta painottaen a) ekosysteemiä innovaatioiden kasvualustana ja b) uusien innovaatioiden aiheuttamia systeemimuutoksia. (3) Systeemisten muutosten aikaansaamisen metodiikan konkretisoituminen. Innovaatioiden ekosysteemien ja innovaatiokeskittymien rakentamisen ”politiikan” täsmentyminen. Uusien innovaatiopoliittisten instrumenttien hahmottaminen ja olemassa olevien välineiden kriittinen arviointi.
Located in Projects
ProjectGigbuds
Gigbuds fuses world-class Finnish expertise in music perception and cognition, mobile and wireless technologies, and entertainment industry business competence to revolutionise the way people experience live entertainment.
Located in Projects
Project Troff documentInnovations in business, communication and technology
The central starting points for the project are: strengthening of the core know-how, strengthening of the strategic basic research, applying new technology in the research projects, deepening technology and market views, developing new innovative products and services, and supporting new business activities in the SME-sector.
Located in Projects
ProjectKäyttäjäkeskeisten innovaatioiden tutkimushanke
Jyväskylän yliopiston ja Sitran yhteishanke keskittyy uuden kansallisen innovaatiostrategian painotusten ja toteuttamisen kannalta keskeisiin tutkimusteemoihin. Tutkimuksellisesti haastavimpia teemoja ovat kysyntä- ja käyttäjälähtöisuus sekä systeemisyys.
Located in Projects
ProjectHuman Technology infrastruktuuri
Hankkeessa rakennettiin monitieteisen tutkimusympäristön infrastruktuuria ihmisen toiminnan, oppimisen, kehityksen ja kognition tutkimukseen kehittämällä tietovarantoja ja hankkimalla tutkimuksen erityisvälineistöä. Tavoitteena oli ainutlaatuisten tutkimusaineistojen laajempaan käyttöön saanti, erityistietämyksen hyväksikäytön tehostaminen, tiedonsaannin monipuolistaminen teknologisesti uusimpia mahdollisuuksia käyttöön ottamalla ja poikkitieteellisen tutkimus/ tutkijakoulutustoiminnan tukeminen.
Located in Projects